Home Giới Tính - Tình Dục

Giới Tính - Tình Dục

Tổng hợp kiến thức xung quanh giới trẻ và vấn đề giáo dục giới tính – tình dục. Tuổi mới lớn sẽ có gì khác biệt, những câu nói, phong cách mới trong giới trẻ.

Tuổi mới lớn sẽ gặp nhiều vấn đề tâm lý; đặc biệt là tuổi dậy thì với sự thay đổi nhiều về thể chất và tinh thần. Chuyên mục này hướng dẫn những thay đổi cho các bạn trẻ; đồng thời cung cấp các kinh nghiệm cho cả trẻ em và những bậc phụ huynh có con trẻ đang trong độ tuổi dậy thì. Ngoài ra, chuyên mục còn cung cấp các thông tin giáo dục giới tính – tình dục.