Thế Giới Quan Là Gì? Những Thông Cơ Bản Về Thế Giới Quan

0
733
thế giới quan

Thế giới quan là một cái nhìn bao quát về cuộc sống và vũ trụ. Nó thể hiện triết lý của một người. Mặc dù sự phân biệt giữa triết học và thế giới quan hơi mờ nhạt, nhưng bạn có thể dễ dàng liên hệ giữa hai yếu tố này với cuộc sống của chính mình.

1. Định nghĩa thế giới quan

Thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của cá nhân hoặc xã hội bao gồm toàn bộ tri thức và quan điểm của cá nhân hoặc xã hội. Có thể bao gồm triết học tự nhiên, các định đề cơ bản, hiện sinh và chuẩn tắc hoặc chủ đề, giá trị, cảm xúc và đạo đức. Nó thường được thực hiện để vận hành ở cấp độ có ý thức, có thể tiếp cận trực tiếp để trình bày và thảo luận, trái ngược với việc tồn tại ở cấp độ sâu hơn. 

Nó là một khái niệm cơ bản của triết học Đức, đặc biệt là nhận thức luận và đề cập đến một nhận thức thế giới rộng lớn. Ngoài ra, nó đề cập đến khuôn khổ của các ý tưởng và niềm tin hình thành một mô tả toàn cầu. Mà qua đó một cá nhân, nhóm hoặc nền văn hóa quan sát và diễn giải thế giới và tương tác với nó.

thế giới quan
Thế giới quan văn hóa có thể được chia thành ba loại riêng biệt

2. Phân loại thế giới quan

Có một số lớp thế giới quan chính tương tự với nhau. Những điều này liên quan đến các khía cạnh khác nhau của xã hội và mối quan hệ của cá nhân với thế giới. Những sự khác biệt này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một tôn giáo có thể bao gồm các khía cạnh kinh tế, một trường phái triết học có thể thể hiện một thái độ cụ thể,…

thế giới quan
Thế giới quan là một khía cạnh của triết học

2.1. Theo chiều dọc

Thái độ là một cách tiếp cận cuộc sống, một cách đối với một số kiểu suy nghĩ, một cách nhìn thế giới. Đây là một thái độ điển hình có xu hướng chi phối cách tiếp cận, hiểu biết, suy nghĩ và cảm nhận của một cá nhân về sự vật. Ví dụ, những người lạc quan sẽ có xu hướng tiếp cận mọi thứ với thái độ tích cực và cho rằng đó là điều tốt nhất. Trong một phép ẩn dụ ám chỉ một người khát đang nhìn vào nửa cốc nước, thái độ được gợi ra bằng cách hỏi “Ly cạn một nửa hay đầy một nửa?”

2.2. Hệ tư tưởng

Hệ tư tưởng là tập hợp các niềm tin và giá trị mà một người hoặc một nhóm có được vì những lý do chuẩn tắc. Thuật ngữ này đặc biệt được sử dụng để mô tả các hệ thống ý tưởng và lý tưởng hình thành nền tảng của các lý thuyết kinh tế hoặc chính trị và các chính sách kết quả. Một thế giới quan ý thức hệ nảy sinh từ những niềm tin chính trị và kinh tế về thế giới. Vì vậy, các nhà tư bản tin rằng một hệ thống nhấn mạnh quyền sở hữu tư nhân, cạnh tranh và theo đuổi lợi nhuận sẽ mang lại kết quả tốt nhất.

2.3. Triết học

Trường phái triết học là một tập hợp các câu trả lời cho các câu hỏi cơ bản của vũ trụ, dựa trên các khái niệm phổ biến. Thường dựa trên lý trí và thường phát sinh từ những lời dạy của một nhà tư tưởng có ảnh hưởng. Thuật ngữ “triết học” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nhưng tất cả các nền văn minh trên thế giới đều có thế giới quan triết học bên trong chúng. Một ví dụ hiện đại là những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại lập luận chống lại những câu chuyện lớn của các trường phái trước đó ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên. Và thuyết tương đối về nhận thức luận và đạo đức.

2.4. Tôn giáo

Tôn giáo là một hệ thống các hành vi và thực hành, liên quan đến các yếu tố siêu nhiên, siêu việt hoặc tâm linh. nhưng định nghĩa chính xác vẫn còn đang tranh cãi. Thế giới quan tôn giáo là nền tảng của một tôn giáo, hoặc một tôn giáo có tổ chức hoặc một cái gì đó ít được hệ thống. Vì vậy, những người theo một tôn giáo Áp-ra-ham (ví dụ: Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáO,…) sẽ có xu hướng có một bộ niềm tin và thực hành từ kinh sách của họ. Mà họ tin rằng được trao cho họ tiên tri từ Thiên Chúa và giải thích của họ về những kinh sách sẽ định nghĩa thế giới quan của họ.

Người ta có thể coi thế giới quan bao gồm một số niềm tin cơ bản tương đương về mặt triết học. Với các tiên đề của nó được coi là một lý thuyết logic hoặc nhất quán. Bài viết là một số thông tin về định nghĩa này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here